Pozostałe integracje

Systemy RCP

System RACS może rejestrować dane o ruchu osób w ramach systemu KD, które to mogą być dalej eksportowane do specjalistycznych programów zajmujących się analizą i rozliczaniem czasu pracy. System RACS 4 może eksportować dane do programów: RCP Master (Roger), Symfonia (Sage), KPWin (Agrobex Info), Optima (Comarch), Gratyfikant (Insert) i RcpAccessNet+ (Polman).

System BMS

W zakresie systemów BMS, system RACS 4 został zintegrowany z oprogramowaniem InPro BMS firmy Ifter.

Systemy pożarowe SSP

W przypadku zastosowania centrali CPR w systemie RACS możliwe jest wymuszenie otwarcia wszystkich przejść w systemie przez podanie odpowiedniego sygnału na jedną z linii wejściowych centrali. Funkcja ta zwykle znajduje zastosowanie w przypadku integracji z systemem pożarowym zainstalowanym w budynku, który w warunkach zagrożenia może automatycznie odblokować wszystkie przejścia kontrolowane przez system KD.