EM 125 kHz z możliwością pracy autonomicznej

Czytniki serii PRTxxEM to grupa terminali dostępu zaprojektowana do współpracy z kartami standardu EM 125 kHz.
Urządzenia wchodzące w skład tej serii charakteryzują się identyczną funkcjonalnością, a różnice pomiędzy nimi ograniczają się jedynie do konstrukcji mechanicznej, warunków instalacji oraz stylistyki obudowy. Każdy czytnik serii PRTxxEM może być wykorzystany jako terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera dostępu lub być skonfigurowany do pracy autonomicznej. Przy współpracy w programem narzędziowym RARC czytnik PRTxxEM może pracować również jako programator kart zbliżeniowych.