Centrale

Centrale serii CPR są opcjonalnym elementem systemu kontroli dostępu RACS 4 umożliwiającym rozszerzenie jego możliwości o dodatkowe funkcje. Zakres dodatkowych funkcji zależy od typu zastosowanej centrali jak i typu kontrolerów, z którymi ona współpracuje. Lista funkcjonalności dostarczanych przez centrale jest szeroka i wymaga zapoznania się z dokumentacją techniczną produktu, niemniej w tabeli poniżej wyszczególniono na zasadzie porównania kluczowe właściwości każdej z central. Zastosowanie centrali CPR jest szczególnie wartościowe w odniesieniu do systemów bazujących na kontrolerach serii PRxx1, gdyż kontrolery te pracujące autonomicznie nie umożliwiają ani buforowania zdarzeń ani definiowania uzależnionych czasowo praw dostępu.

Charakterystyka central systemu RACS 4 ...