SDK Interfejs dla programistów

SDK Interfejs dla programistów

Obsługa czytników RUD-2, RUD-3 oraz RUD-4 może być zaimplementowana również w innych programach przy wykorzystaniu biblioteki DLL.

W tym przypadku logika obsługi czytnika leży całkowicie po stronie autora programu, który implementuje obsługę urządzenia.

Pakiet SDK może być użytkowany bezpłatnie w celach ewaluacyjnych i testowych w przeciągu 60 dni od momentu instalacji. Po upłynięciu okresu ewaluacyjnego wymagany jest zakup klucza licencji.

Zasoby do pobrania