Rejestracja czasu pracy FAQ

Jeśli pośród poniższych pytań nie ma tego, które Państwa interesuje bardzo prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego za pomocą formularza kontaktowego.

Konfiguracja wersji wielostanowiskowej RCP Master

Firma ma centralę i oddział. Jak najlepiej skonfigurować aplikację? Jak skonfigurować bazę danych?

Obsługa różnych grup pracowników przez użytkowników w wersji wielostanowiskowej

Czy można program tak ustawić, że osoba zarządzająca w centrali firmy ma dostęp (podgląd) do danych wszystkich pracowników, a w oddziale tylko do pracowników oddziału?

Realizacja rozproszonego systemu RCP

Jak zrealizować rozproszony system RCP zarządzany z jednego punktu za pośrednictwem sieci LAN?

Konfiguracja klawiszy funkcyjnych do zmiany trybów RCP

Jak skonfigurować klawisze funkcyjne kontrolera PR602LCD do zmiany trybów RCP (np. F1- Wyjście służbowe, F2 - Wyjście prywatne itd.)?

Realizacja systemu Rejestracji Czasu Pracy

Jak zrealizować system Rejestracji Czasu Pracy?