Oprogramowanie RCP Master

Jeśli pośród poniższych pytań nie ma tego, które Państwa interesuje bardzo prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego za pomocą formularza kontaktowego.

Definiowanie nadgodzin w programie RCP Master

W jaki sposób w programie RCP Master można zdefiniować nadgodziny?

Wysyłanie raportów pracownikom na e-mail

Jak skonfigurować wysyłanie raportów pracownikom na e-mail?

Rozliczanie czasu pracy na kilku stanowiskach

Czy jest możliwość zastosowania programu RCP Master do rozlicznia czasu pracy danego pracownika pracującego przy różnych maszynach (rozbicie czasu pracy 8 godz. na kilka maszyn)?

Korekta dni kalendarza pracownika

Czy mogę dokonać korekty kalendarza pracownika, który swoje nieobecności w pracy musi odpracowywać w inny dzień?

Korzystanie z aplikacji RCP Master

Jak korzystać z aplikacji RCP Master?

Błąd importu użytkowników do programu RCP Master

Podczas importu danych z programu PR Master pojawia mi się następujący błąd:

Błąd importu danych RCP

Co powoduje ten błąd i w jaki sposób mogę go usunąć?

Indywidualne kalendarze pracy

Czy można dla każdego pracownika przypisać inny kalendarz - jeżeli tak to w jaki sposób?

Import zdarzeń RCP do programu RCP Master

Jak importować zdarzenia RCP do programu RCP Master?

Format zdarzeń RCP importowanych przez RCP Master

Jaki jest format zdarzeń RCP importowanych przez RCP Master?

Eksport zdarzeń RCP z programu PR Master

Jak wyeksportować zdarzenia RCP z programu PR Master?

Dostępne formaty raportów

Do jakich formatów pliku można eksportować raporty?

Automatyczny eksport i import zdarzeń

Jak skonfigurować system do automatycznego eksportu i importu zdarzeń RCP ?