Tworzenie raportu obecności w programie PR Master

Opis:
Posiadam zarejestrowane zdarzenia RCP Wejście oraz RCP Wyjście jednak nie mam możliwości wygenerowania raportu obecności w programie.

Rozwiązanie:

Aby wykonać raport obecności w pierwszej kolejności należy utworzyć obszar obecności oraz zdefiniować punkt(y) wejściowy i wyjściowy do obszaru. W tym celu należy wykonać poniższe kroki:

 1. Kliknij z menu: System > Obszary obecności,
 2. Kliknij Dodaj  w celu zdefiniowania nowego Obszaru,
 3. Wpisz Nazwę i opcjonalnie komentarz oraz OK  aby zatwierdzić,
 4. W sekcji Punkty identyfikacji  wskaż punkty wejściowe i wyjściowe z obszaru przyciskami Dodaj,
 5. Kliknij OK  aby zapisać zmiany.

Następnie w celu wygenerowania raportu obecności:

 1. Kliknij z głównego menu: Raporty > Obecności,
 2. Wybierz zakres czasowy raportu wskazując datę i godzinę od/do,
 3. Wybierz nazwę utworzonego obszaru obecności z listy w lewej części okna,
 4. Kliknij Odśwież, pojawi się lista użytkowników z łącznym czasem przebywania każdego użytkownika w obszarze,
 5. Aby zapisać raport kliknij Zapisz ,
 6. Wskaż typ raportu i kliknij OK,
 7. Wybierz ścieżkę do zapisu i typ pliku,
 8. Kliknij OK  aby zapisać raport.