Oprogramowanie PR Master

Jeśli pośród poniższych pytań nie ma tego, które Państwa interesuje bardzo prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego za pomocą formularza kontaktowego.

RACS i praca w sieci

Posiadam oprogramowanie PR Master zainstalowane na lokalnym komputerze. Jak udostępnić aktualną bazę danych RACS z konfiguracją w sieci?

Konfiguracja PR Master do automatycznego uruchamiania w trybie monitorowania online

Jak skonfigurować oprogramowanie PR Master aby uruchamiało się automatycznie w trybie Monitorowania ONLINE?

Zmiana trybu RCP z poziomu klawiszy funkcyjnych na terminalu ID0 nie działa prawidłowo

Posiadam kontroler PR402 do którego podłączone są dwa czytniki PRT12: ID1 i ID0. Po zaprogramowaniu na klawiszach funkcyjnych F1 i F2 funkcji: [57]: Predefiniowany tryb RCP – zmiana chwilowa oraz przypisaniu do każdego klawisza trybów RCP Wejście i RCP Wyjście, zmiana trybu jest możliwa na obu terminalach jednak poprawna rejestracja trybu Wejście i Wyjście jest możliwa tylko na terminalu ID1. Na terminalu ID0 rejestrowane jest zdarzenie z domyślnym trybem RCP. Jaka jest przyczyna?

Raport zdarzeń csv tworzony w trybie Monitorowania Online jest pusty

Po załączeniu opcji „Automatycznie aktualizuj plik PREvents.csv gdy program jest w trybie Monitorowania Online” plik nie jest aktualizowany. Po odczycie zdarzeń z buforów generowany jest komunikat „Dokonano eksportu zdarzeń oraz zapisano je w pliku...” pomimo tego plik CSV nie jest aktualizowany.

Raport Obecności w Obszarach

W jaki sposób w programie PR Master utworzyć raport Obecności użytkowników w wyznaczonych Obszarach?

Raport dzienny w Obszarach Obecności

Czy można w jakikolwiek sposób zmodyfikować raport obecności w PR Master tak, aby widniały w nim dwie dodatkowe informacje: godzina pierwszego wejścia oraz godzina ostatniego wyjścia pracownika?

Niekompletne menu w oprogramowaniu PR Master

Dlaczego oprogramowanie PR Master nie wyświetla wszystkich dostępnych ikon oraz przycisków w oknach programu?

Import konfiguracji z RACS 4.2 do 4.3 i limit użytkowników

Po imporcie konfiguracji ustawień z RACS 4.2 do wersji 4.3 lista użytkowników jest ograniczona do ID=999. Jak przywrócić użytkowników z ID powyżej 999?

Tworzenie raportu obecności w programie PR Master

Posiadam zarejestrowane zdarzenia RCP Wejście oraz RCP Wyjście jednak nie mam możliwości wygenerowania raportu obecności w programie.

Błąd „File already exist. \LocEventsCache.DB” w MS Vista / Windows 7

Jak rozwiązać problem błędu „File already exist. \LocEventsCache.DB generowanego podczas uruchamiania oprogramowania PR Master w systemie operacyjnym MS Vista?

Aktualizacja oprogramowania RACS 3.3 do wersji RACS 4.3

Posiadam RACS 3 i chciałbym dokonać aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji RACS 4.3. Jak należy to zrobić?

Bezpieczna aktualizacja PR Master z wersji 4.2.x.x do 4.3.x.x

Jak bezpiecznie zaktualizować PR Master z wersji 4.2.x.x do 4.3.x.x?

Pomijanie logowania w programie PR Master

Jak pominąć logowanie w programie PR Master i uaktywnić funkcję autologin?

Brak czytnika biometrycznego F7 na liście czytników w oknie "Import wzorów linii papilarnych"

Podczas procesu dodawania wzorów linii papilarnych nie widać czytnika F7 na liście czytników biometrycznych w oknie "Import wzorów linii papilarnych".

Błąd podczas instalacji interfejsu komunikacyjnego UT-2/UT-4

Podczas instalacji interfejsu komunikacyjnego UT-2/UT-2USB/UT-4 w systemie Windows wykrywane jest urządzenie typu Microsoft BallPoint lub Mysz Szeregowa Microsoft. Po instalacji tracę kontrolę nad myszką. Jak rozwiązać problem?