Wykorzystanie systemu RACS 4 w hotelach

System RACS 4 umożliwia realizację kontroli dostępu w hotelach przy wykorzystaniu kontrolera dostępu PR821-CH obsługiwanego z poziomu programu PR Master. Kontroler PR821-CH jest wyposażony w kieszeń na kartę i zarządza dostępem do pokoju oraz realizuje proste funkcje automatyki pokojowej. Z kontrolerem może współpracować czytnik zbliżeniowy umieszczony na wejściu do pokoju (HRT82MF) oraz panel dotykowych klawiszy funkcyjnych (HRT82FK) lub panel przycisków (HRT82PB).

Czytnik HRT82MF pełni rolę czytnika korytarzowego i oprócz podstawowej funkcji jaką jest sterowanie dostępem do pokoju jest wyposażony w przycisk dzwonka oraz wskaźniki świetlne umożliwiające sygnalizację obecności obsługi hotelowej w pomieszczeniu jak też sygnalizację takich stanów jak „Pomoc”, „Proszę posprzątać” oraz „Nie przeszkadzać”. Każdy z tych stanów jest sygnalizowany na osobnym wskaźniku świetlnym, który może być uruchamiany za pośrednictwem panelu klawiszy dotykowych (HRT82FK), panelu przycisków (HRT82PB) lub przyciskiem dołączanym do linii wejściowej kontrolera. Kontroler umożliwia blokowanie zasilania elektrycznego w pokoju, proste sterowanie klimatyzacją jak również, we współpracy z czujnikami otwarcia drzwi i okien, proste funkcje antywłamaniowe.

Dla zarządzania systemem kontroli dostępu z poziomu recepcji dostępny jest zewnętrzny program PR Hotel będący nakładką na aplikację PR Master. Program ten udostępnia funkcje zarządzania gośćmi hotelowymi oraz automatyką pokoju hotelowego i ma na celu ułatwienie obsługi systemu przez personel hotelu. Program PR Hotel został opracowany w firmie GiP [www.gip.com.pl], która prowadzi jego sprzedaż oraz świadczy wsparcie techniczne dla jego użytkowników.