Firmware

[01/04/2021]
PR311SE v1.18.11.1372
PR411DR v1.18.11.1372
PR611 v1.18.11.1372
PR611 v2.18.11.1372
PR621 v1.18.11.1372
PR621 v2.18.11.1372

[25/01/2021]
PRT12MF-DES
v1.0.30.260
PRT12MF-DES-BK v1.0.30.260

[17/12/2020]
CPR32-NET-BRD v.1.0.14.5553

[06/10/2020]
MC16
v.1.6.6.518

[27/07/2020]
PRT12MF v.1.0.36.203
PRT62MF v.1.0.36.203
PRT66MF v.1.0.36.203

[22/06/2020]
PRT64MF
v.1.0.36.203

[27/03/2020]
MCT88M-IO
v.1.0.4.164
MCT80M-BLE v.1.0.4.164

[17/03/2020]
RFT1000
v.1.4.4.148

[03/01/2020]
MC16
v.1.6.4.456

[13/09/2019]
MCT88M-IO 
v.1.0.4.150
MCT80M-BLE v.1.0.4.149

[27/05/2019]
PR821-CH
v.2.18.12.1464

[09/04/2019]
MCX2D
v.1.1.18.212
MCX4D v.1.1.18.212

[25/03/2019]
MCT88M-IO
 v.1.0.2.101

[20/12/2018]
MCT82M-IO-CH
 v.1.1.18.212

[14/12/2018]
PR312MF → MCT12MF-IO
v.1.0.4.271
PR312MF → MCT12MF-BK-IO v.1.0.4.271

[13/12/2018]
MCX102DR
v.1.0.4.271

[21/11/2018]
MC16 v.1.5.2.337

[25/09/2018]
MCT12M-DES-IO, MCT12M-BK-DES-IO v.1.1.18.210

[24/09/2018]
MCT12M, MCT12M-BK v.2.1.18.210
MCT12M-IO, MCT12M-BK-IO v.1.1.18.210
MCT62E v.1.1.18.210
MCT82M, MCT82M-BK, MCT82M-IO, MCT82M-BK-IO v.1.1.18.210
MCT84M, MCT84M-BK v.1.1.18.210

[29/06/2018]
MC16 v.4.2.317
MCT12E, MCT12E-BK, MCT12E-IO, MCT12E-BK-IO v.1.0.4.259
MCT64E-IO v.1.0.4.259 
MCT66E-IO 
v.1.0.4.259
MCX102DR 
v.1.0.4.259 
MCX402DR 
v.1.0.4.259

[15/06/2018]
CPR32-NET v.1.0.14.5543

[26/04/2018]
MCX2D v.1.1.16.196
MCX4D v.1.1.16.196

[30/03/2018]
MCT68ME-IO v.2.0.4.264
PR602LCD → MCT68E-IO v.1.0.4.264

[23/02/2018]
MCT68ME-IO v.2.0.4.262
PR602LCD → MCT68E-IO v.1.0.4.262
PR821-CH v.2.18.10.1453

[26/01/2018]
PR302
 v.1.0.4.259
PR311SE v.1.0.4.259
PR312 v.1.0.4.259 
PR402DR v.1.0.4.259 
PR602LCD-DT v.1.0.4.259 
PR611 v.1.0.4.259 
PR621 v.1.0.4.259
MCT68ME v.2.0.4.259

[07/11/2017]
MC16 v.1.3.2.285
MC16 v.1.1.1.208

[11/10/2017]
RFT1000 v.1.3.2.94

[29/09/2017]
MCT12E, MCT12E-BK, MCT12E-IO, MCT12E-IOBK v.1.0.2.255
MCT64E-IO v.1.0.2.255
MCT66E-IO v.1.0.2.255
MCT68ME-IO v.1.0.2.255
MCX102DR v.1.0.2.255
MCX402DR v.1.0.2.255
Firmware v.1.0.2.255 aktualizujący urządzenia RACS 4 do RACS 5

[20/06/2017]
PR312MF v.1.18.08.1967

[06/06/2017]
RFT1000 v.1.2.6.54

[29/05/2017]
PR102DR v.1.18.08.1966
PR302 v.2.18.08.1966
PR312EM v.1.18.08.1966
PR312MF v.1.18.08.1966
PR402 v.2.18.08.1966
PR402DR v.1.18.08.1966
PR402DR_12VDC v.1.18.08.1966
PR602LCD v.1.18.08.1966
PR602LCD-DT v.1.18.08.1966
PR612 v.1.18.08.1966
PR622 v.1.18.08.1966
MCT82M-IOCH v.1.x - v.1.18.08.1966

[09/05/2017]
MC16 v.1.2.2.252

[19/04/2017]
CPR32-SE v.2.10.5083

[21/12/2016]
UT-4DR  v.1.0.4.118

[16/09/2016]
MC16 v.1.1.1.204

[18/08/2016]
Opublikowano firmware dla urządzeń PRT84MF, PRT82MF oraz PRT12MF-DES

[18/07/2016]
Opublikowano firmware dla urządzeń MCT12, MCT82, MCT84, MCX2 oraz MCX8.

[13/07/2016]
Opublikowano firmware v.1.0.2.226 aktualizujący urządzenia RACS 4 do RACS 5.

[31/05/2016]
CPR32-NET v.1.0.12.5522

[13/05/2016]
PR602LCD-DT v.1.18.06.1959

[18/01/2016]
 CPR32-SE v.2.08.5071.

[24/02/2013]
Patrol II LCD v.2.9.0.100

[18/01/2016]
 CPR32-SE v.2.08.5071.

[23/12/2015]
 CPR32-NET v.1.0.10.5517.

[06/11/2015]
Opublikowano firmware dla:
- zaawansowanych kontrolerów dostępu PRxx2 (v.x.18.16.1947),
- czytnika administratora RUD-2 (v2.1.2.016).

[25/08/2015]
Opublikowano firmware v.X.35.192 dla czytników serii PRT-EM (PRT12EM, PRT62EM, PRT64EM) i PRT-MF (PRT12MF, PRT62MF, PRT64MF).

[05/08/2015]
Opublikowano firmware dla centrali systemu RACS CPR32-NET v.1.0.8.5432.

[14/07/2015]
Opublikowano firmware dla czytników zbliżeniowych MIFARE® v.1.0.8.126: PRT12MF-DES, PRT82MF oraz v2.0.8.126 dla PRT82MF, PRT84MF.

[24/03/2015]
Opublikowano firmware v.1.0.2.110 dla interfejsu RS485-Ethernet - UT-4DR

[15/12/2014]
Opublikowano firmware v.1.0.6.118 dla czytników PRT84MF/PRT84MF-BK.

[11/09/2014]
Opublikowano nowy firmware dla interfejsu RS485-Ethernet - UT-4DR, wersja 1.0.2.108.

[20/02/2014]
Opublikowano nowy firmware dla czytników PRTxxEM oraz PRTxxMF, wersja 1-2.35.164.

[07/02/2014]
Opublikowano firmware dla czytnika linii papilarnych RFT1000 - wersja 1.2.2.48.

[28/10/2013]
Opublikowano firmware dla czytnika Patrol II LCD - wersja 2.8.2.099.

[04/06/2013]
Opublikowano nowy firmware dla interfejsu RS485-Ethernet - UT-4DR, wersja 1.0.2.104.

[08/05/2013]
Opublikowano firmware dla kontrolerów serii PRxx1, wersja 1-2.18.04.1304.

[19/12/2012]
Opublikowano nowy firmware dla interfejsu RS485-Ethernet - UT-4DR, wersja 1.0.2.102.

[26/04/2013]
Opublikowano firmware dla kontrolerów PR612 i PR622, wersja 1.16.1681.

[19/12/2012]
Opublikowano nowy firmware dla interfejsu RS485-Ethernet - UT-4DR, wersja 1.0.2.102.

[11/12/2012]
Opublikowano firmware dla kontrolerów serii PRxx1, wersja X.18.2.1300.

[20/09/2012]
Opublikowano nowy firmware dla interfejsu RS485-Ethernet - UT-4DR, wersja 1.0.2.78.

[28/08/2011]
Opublikowano nowy firmware dla standardowych kontrolerów dostępu - wersja v1-2.18.1281.
Opublikowano nowy firmware dla zaawansowanych kontrolerów dostępu - wersja v.2.16.1665.

[20/07/2012]
Opublikowano nowy firmware dla interfejsu RS485-Ethernet - UT-4DR, wersja 1.0.2.77.

[28/12/2011]
Opublikowano nowy firmware dla kontrolerów serii PRxx2, wersja 2.14.1629.
Opublikowano nowy firmware dla interfejsu RS485-Ethernet - UT-4DR, wersja 1.0.0.71.

[22/11/2011]
Opublikowano nowy firmware dla czytników PRTxxEM oraz PRTxxMF, wersja 1-2.34.148.

[12/10/2011]
Opublikowano nowy firmware dla czytników PRTxxEM oraz PRTxxMF, wersja 1-2.34.145.

[31/08/2011]
Opublikowano nowy firmware dla kontrolerów serii PRxx2, wersja 2.12.1621.

[12/07/2011]
Opublikowano nowy firmware dla standardowych i zaawansowanych kontrolerów dostępu.

[30/05/2011]
Opublikowano nowy firmware dla centrali CPR32-SE, wersja 2.06.5028.

[20/04/2011]
Opublikowano nowy firmware dla czytników PRTxxEM oraz PRTxxMF, wersja 1-2.32.131.

[24/03/2011]
Opublikowano nową wersję (v.1-2.13.1241) oprogramowania firmowego dla standardowych kontrolerów dostępu.
Opublikowano nowy firmware dla zaawansowanych kontrolerów dostępu, wersja 2.07.1604.

[21/01/2011]
Opublikowano nowy firmware dla centrali CPR32-SE, wersja 2.06.5027.

[07/01/2011]
Opublikowano nowy firmware dla zaawansowanych kontrolerów dostępu, wersja 2.05.1596.

[03/01/2011]
Opublikowano nowy firmware dla czytników PRTxxEM oraz PRTxxMF, wersja 1-2.31.124.

[15/11/2010]
Opublikowano nową wersję (v.1-2.12.1234) oprogramowania firmowego dla standardowych kontrolerów dostępu.

[10/09/2010]
Opublikowano nowy firmware dla czytników PRTxxEM oraz PRTxxMF, wersja 1-2.31.122.

[08/09/2010]
Opublikowano nową wersję oprogramowania firmowego dla kontrolera dostępu PR411DR.

[17/08/2010]
Opublikowano nową wersję (v. 2.04.1557) oprogramowania firmowego dla zaawansowanych kontrolerów dostępu.

[10/08/2010]
Opublikowano zaktualizowaną instrukcję obsługi SL2000F oraz SL200F-VP.

[14/06/2010]
Opublikowano nową wersję oprogramowania firmowego dla zaawansowanych kontrolerów dostępu.

[11/06/2010]
Opublikowano nową wersję oprogramowania firmowego dla standardowych kontrolerów dostępu.

[31/05/2010]
Opublikowano nowy firmware dla czytników PRTxxEM oraz PRTxxMF, wersja 1-2.29.112.

[27/05/2010]
Opublikowano oprogramowanie firmowe dla czytnika Patrol II LCD - wersja 2.06.0093.

[21/05/2010]
Opublikowano nowy firmware dla czytników PRTxxEM oraz PRTxxMF, wersja 1-2.29.110.

[18/05/2010]
Opublikowano sterowniki dla interfejsu UT-4 kompatybilne z Windows 7 oraz Windows Vista.

[05/05/2010]
Opublikowano nowy firmware dla zaawansowanych kontrolerów dostępu - wersja 2.04.1552.

[04/05/2010]
Opublikowano nowy firmware dla centrali CPR32-SE, wersja 2.06.5024.

[30/03/2010]
Opublikowano nowy firmware dla centrali CPR32-SE, wersja 2.05.5020.
Opublikowano nową instrukcję obsługi dla centrali CPR32-SE v2.0 dla wersji z oprogramowaniem firmowym v2.05.5018 lub wyższym.
Opublikowano instrukcję obsługi dla czytników serii PRTxxLT.

[23/03/2010]
Rozszerzono funkcjonalność kontrolerów serii PRxx2 o możliwość losowej kontroli użytkowników.

[01/02/2010]
Opublikowano nowy firmware dla centrali CPR32-SE, wersja 2.05.5010.

[26/01/2010]
Opublikowano nowy firmware dla kontrolerów serii PRxx2, wersja 2.03.1540.

[12/01/2010]
Opublikowano nowy firmware dla kontrolerów serii PRxx2, wersja 2.03.1539.

[08/01/2010]
Opublikowano oprogramowanie firmowe dla czytnika Patrol II LCD - wersja 2.06.0092.

[17/12/2009]
Opublikowano nowy firmware dla czytnika PRT64MF.
Opublikowano nowy firmware dla kontrolerów PR611, PR621, PR311SE, PR311SE-BK.

[15/12/2009]
Opublikowano nowy firmware dla kontrolerów serii PRxx2, wersja 2.03.1537.

[14/12/2009]
Opublikowano nowy firmware dla kontrolerów serii PRxx2, wersja 2.03.1534.
Opublikowano firmware dla kontrolerów PR611 oraz PR621, wersja 1.09.1138.
Opublikowano nowy firmware dla centrali CPR32-SE, wersja 2.05.5004.

[02/11/2009]
Opublikowano oprogramowanie firmowe dla czytnika Patrol II LCD - wersja 2.06.0090.

[20/08/2009]
Opublikowano nowy firmware dla kontrolerów serii PRxx2, wersja 145.9.0.
Opublikowano nowy firmware dla czytników serii PRTxxMF oraz PRTxxEM, wersja 1.25.041.

[30/07/2009]
Opublikowano SDK do obsługi czytnika RUD-2.

[20/07/2009]
Opublikowano Sterownik USB (driver) do czytnika PATROL II LCD.