Dokumentacja

[14/04/2021]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: VISO Web

[07/04/2021]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT82M, MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR, MCT84M, MCT86M-IO-CH-HR

[30/03/2021]
Zaktualizowano instrukcje instalacji: MC16-PAC-2-KIT, MC16-PAC-3-KIT, MC16-PAC-4-KIT

[26/03/2021]
1. Opublikowano karty katalogowe: ADL-2, ADL-2-BLE
2. Zaktualizowano kartę katalogową: RCC512

[19/03/2021]
Zaktualizowano folder: System dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy RKDS

[18/03/2021]
1. Opublikowano instrukcję instalacji i konfiguracji: RCC512
2. Opublikowano instrukcję użytkownika: RCC512
3. Opublikowano kartę katalogową: RCC512

[05/03/2021]
Zaktualizowano kartę katalogową: UT-4DR

[02/03/2021]
Zaktualizowano noty aplikacyjne: Uniwersalna kontrola dostępu w windach, Zdalne zarządzanie systemem RACS 5, Obsługa depozytora RKD32

[23/02/2021]
Opublikowano duńską wersję folderu systemu dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy RKDS

[15/02/2021]
1. Zaktualizowano instrukcje obsługi: ME-14-24V, RFT1000 w RACS 4, RFT1000 w RACS 5, RFT1000 w innych systemach
2. Zaktualizowano karty katalogowe: ME-14-24V, ME-15, ME-16

[09/02/2021]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kart MIFARE

[02/02/2021]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Kontrola dostępu do szafek

[29/01/2021]
1. Opublikowano deklarację zgodności EC: PRT84ME
2. Opublikowano kartę katalogową: PRT84ME
3. Opublikowano film instruktażowy: Integracja systemu RACS 5 z depozytorem kluczy RKD32

[26/01/2021]
Zaktualizowano kartę katalogową: RKD32

[21/01/2021]
Opublikowano film instruktażowy: RCP Master 3 Pierwsze uruchomienie

[20/01/2021]
1. Opublikowano deklaracje zgodności EC: RUD-3-DES i RUD-4-DES
2. Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: CPR32-NET-BRD, MC16, MC16-PAC-N-KIT, MCT12E, MCT12M-DES-IO, MCT12M-IO, MCT82M, MCX402-1-KIT, ME-1, ME-2-D, ME-5-S, ME-14-24V, PR411DR-SET, RKD32, RUD-1, RUD-2, RUD-3, RUD-4, RUD-6-LKY, RWL-1 i RWL-2

[12/01/2021]
Opublikowano notę aplikacyjną: Komendy lokalne i globalne

[31/12/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MC16-HRC

[21/12/2020]
1. Opublikowano prezentację: Integracje VISO - wybrane licencje
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: RUD-6-LKY

[17/12/2020]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: VISO Web

[15/12/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję instalalacji: PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF i PRT84ME
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi: PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF i PRT84ME

[08/12/2020]
1. Opublikowano instrukcję obsługi: MCX102-BRD
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MCX102-BRD, MCX402-BRD
3. Zaktualizowano instrukcję obsługi: MCX402-BRD

[07/12/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX402-1-KIT
2. Zaktualizowano kartę katalogową: MCX402-1-KIT

[01/12/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT88M-IO

[27/11/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT80M-BLE

[24/11/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: MC16-SVC

[18/11/2020]
1. Opublikowano instrukcję instalacji: MCX402-BRD
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX102-BRD

[13/11/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: PR402DR

[12/11/2020]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: PS2D

[10/11/2020]
1. Opublikowano instrukcję instalacji: MCX2D, MCX4D
2. Opublikowano kartę katalogową: RACS Display
3. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCX2D, MCX4D

[04/11/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi: ME-15
2. Zaktualizowano kartę katalogową: ME-15

[30/10/2020]
Opublikowano deklaracje zgodności EC: AX-12, IOS-1, MC16-PAC-N-KIT, MCX402-1-KIT, PR-GP-BRD

[28/10/2020]
1. Opublikowano noty aplikacyjne: Integracja z systemem wind Kone Destination (KONE), Tryby autoryzacji, Integracja z systemem wind CompassPlus (OTIS), Księga gości, Integracja z systemami alarmu pożarowego, Identyfikacja użytkowników urządzeniami mobilnymi
2. Opublikowano instrukcję obsługi: czytniki serii MCT12E
3. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Dwa przejścia jednostronne z czytnikami Wiegand, Typowe scenariusze instalacji kontrolera MC16-PAC, Szybki start systemu RACS 5, Rejestracja i monitorowanie obecności w VISO
4. Zaktualizowano instrukcje instalacji: kontrolery serii MC16, RKD32
5. Zaktualizowano instrukcję obsługi: kontrolery serii MC16

[24/09/2020]
1. Opublikowano instrukcję obsługi: MCX2-BRD i MCX8-BRD
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji i konfiguracji:RKD32

[23/09/2020]
1. Opublikowano deklaracje zgodności EC: PR411DR-SET, RKD32KF, MCT82-FK-HR-F
2. Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: UT-2, UT-4, SL2000F, SL2000F-VP, SL2000B, SL2000E, PK-2, PK-3, HRT82PB, HRT82FK, ASCD-1

[11/09/2020]
1. Zaktualizowano instrukcje instalalacji: MCT62E, PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF, MCX2-BRD i MCX8-BRD
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCT62E, SL2000E

[25/08/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT62E

[07/09/2020]
Opublikowano deklaracje zgodności z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych: PR402, MC16-PAC

[04/08/2020]
Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja Active Directory

[29/07/2020]
Opublikowano notę aplikacyjną: Obsługa depozytora RKD32

[27/07/2020]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja Galaxy (Honeywell)
2. Opublikowano instrukcję instalacji: MCT82-FK-HR-F
3. Zaktualizowano instrukcję instalacji i konfiguracji: RKD32

[23/07/2020]
Opublikowano filmy instruktażowe: Konfiguracja stref alarmowych, Konfiguracja Stref obecności i raportowanie obecności, Konfiguracja Alertów i powiadomień

[22/07/2020]
Opublikowano filmy instruktażowe: Konfiguracja VISO Mobile, Konfiguracja stref dostępu i Anti Passback, Konfiguracja Węzłów automatyki

[16/07/2020]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

[14/07/2020]
1. Opublikowano instrukcje obsługi: MCT64E-IO, MCT66E-IO, MCT68ME-IO
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: czytniki serii MCT12M, MCT62E, MCT80M, MCT80M-BLE, MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR, czytniki serii MCT82M, czytniki serii MCT84M, MCT86M-IO-CH-HR, MCT88M-IO
3. Zaktualizowano kartę katalogową: MC16-PAC-2-KIT

[02/07/2020]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: kontrolery serii MC16

[25/06/2020]
Zaktualizowano instrukcje instalacji: PR402DR-SET, PR411DR-SET

[23/06/2020]
Zaktualizowano karty katalogowe: PR611, PRT64EM, SL2000F-VP

[22/06/2020]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: ME-15, ME-16

[09/06/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT88M-IO

[25/05/2020]
Opublikowano kartę katalogową: RWH-2

[11/05/2020]
1. Zaktualizowano instrukcje obsługi: SL2000F, SL2000F-VPRFT1000 w RACS 4, RFT1000 w RACS 5
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji zestawów: PR402DR-SET i PR411DR-SET 
3. Zaktualizowano Kartę katalogową: PR602LCD-DT

[08/05/2020]
1. Opublikowano instrukcję użytkownika: RKD32
2. Opublikowano instrukcję instalacji i konfiguracji: RKD32
3. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX402-1-KIT

[04/05/2020]
Zaktualizowano kartę rozwiązania: Integracja z oprogramowaniem Milestone VMS XProtect

[27/04/2020]
Opublikowano kartę katalogową: MCT82-FK-HR-F

[20/04/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: RKD32

[15/04/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: RWH-1

[09/04/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji dla MC16-SVC

[01/04/2020]
Zaktualizowano deklaracje zgodności: CPR32-SE-BRD, ME-1

[27/03/2020]
Zaktualizowano Webinarium 2/2018

[26/03/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi: RWL-1
2. Zaktualizowano kartę katalogową: RWL-1

[24/03/2020]
Opublikowano karty rozwiązania: Integracja systemu RACS 5 z oprogramowaniem VMS XProtect MILESTONE, Integracja systemu RACS 5 z telewizją przemysłową CCTV

[23/03/2020]
1. Zaktualizowano folder: System dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy RKDS
2. Zaktualizowano kartę katalogową: RKD32

[17/03/2020]
1. Zaktualizowano kartę rozwiązania: Zestawy kontroli dostępu dla systemu RACS 5
2. Zaktualizowano kartę katalogową: MCT82M

[16/03/2020]
1. Zaktualizowano instrukcje obsługi: RFT1000 w RACS 4, RFT1000 w RACS 5, RFT1000 w innych systemach, ME-16
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: czytniki MCT80M, MCT82M, MCT84M
3. Zaktualizowano kartę katalogową: ME-16

[11/03/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: PR402DR

[02/03/2020]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Alerty i powiadomienia
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCT88M-IO, MD70

[21/02/2020]
1. Zaktualizowano instrukcje obsługi: RWL-1, RWL-2, RWL-3
2. Zaktualizowano karty katalogowe: RWL-1, RWL-2, RWL-3

[04/02/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX402-1-KIT

[31/01/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MC16-PAC-1-KIT
2. Zaktualizowano kartę katalogową: MC16-PAC-1-KIT

[27/01/2020]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Operatorzy i partycje
2. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Obsługa kart MIFARE, Monitorowanie i zarządzanie wyposażeniem

[24/01/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: czytniki serii MCT12E

[20/01/2020]
1. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Telewizja przemysłowa (CCTV) w RACS 5, Praca z bazą danych MS SQL Server
2. Zaktualizowano kartę katalogową: RFT1000-ADM

[15/01/2020]
Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja XProtect (MILESTONE)

[13/01/2020]
1. Opublikowano instrukcję obsługi: kontrolery serii MC16
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: kontrolery serii MC16
3. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Szybki start systemu RACS 5

[23/12/2019]
1. Opublikowano instrukcję obsługi dla ME-14-24V
2. Opublikowano karty katalogowe: ME-14-24V, RFT1000-ADM
3. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Konfiguracja zamków RWL w trybie sieciowym
4. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla RWH-1

[16/12/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Migracja systemu z wersji RACS 4 do RACS 5
2. Opublikowano karty katalogowe: HRC102DR, HRC402DR, HRT82MF, HRT82MF-CH, ME-5-S
3. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Kontrola dostępu do szafek, Uniwersalna kontrola dostępu w windach

[02/12/2019]
1. Opublikowano instrukcję instalacji dla MC16-SVC
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCX2D, MCX4D

[21/11/2019]
Opublikowano prezentację: Bezpieczeństwo w systemie kontroli dostępu RACS 5

[13/11/2019]
Zaktualizowano folder: Skalowalny system kontroli dostępu, bezpieczeństwa i automatyki klasy Enterprise RACS 5

[12/11/2019]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT84M, PRT84MF

[06/11/2019]
Opublikowano kartę katalogową dla MC16-SVC

[28/10/2019]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR

[08/10/2019]
Opublikowano instrukcję obsługi dla MCT80M

[03/10/2019]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla MCT88M-IO
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji dla MCT88M-IO

[20/09/2019]
1. Opublikowano deklarację zgodności dla RKD32
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Praca z bazą danych MS SQL Server

[18/09/2019]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

[13/09/2019]
Zaktualizowano kartę katalogową: MC16-EVC

[11/09/2019]
Opublikowano film instruktażowy Konfiguracja VISO WEB

[02/09/2019]
Opublikowano folder: System dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy RKDS

[27/08/2019]
Zaktualizowano opis funkcjonalny dla kontrolerów serii PRxx1

[05/08/2019]
Zaktualizowano kartę katalogową: RKD32

[31/07/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Komunikacja sieciowa
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: ASCD-1, RKD32, PDK-2

[26/07/2019]
Opublikowano kartę katalogową: RKD32

[24/07/2019]
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla RWL-3

[23/07/2019]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: RWL-1, RWL-2

[09/07/2019]
1. Opublikowano instrukcję obsługi dla RKD32
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji dla MC16 oraz czytników serii PRTxxMF

[02/07/2019]
Zaktualizowano noty aplikacyjne: Wymagania programowe i sprzętowe w RACS 5, Integracja z centralami INTEGRA (SATEL)

[13/06/2019]
Opublikowano film instruktażowy Identyfikacja mobilna Bluetooth i NFC

[12/06/2019]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT68ME-IO

[31/05/2019]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji dla MC16-PAC-2-KIT
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla ME-15

[29/05/2019]
Opublikowano kartę katalogową: MC16-EVC

[24/05/2019]
Opublikowano kartę rozwiązania: Zestawy kontroli dostępu dla systemu RACS 5

[20/05/2019]
Opublikowano kartę rozwiązania: Bezprzewodowy system kontroli dostępu RACS 5 AIR

[14/05/2019]
1. Opublikowano instrukcje instalacji: MC16-RAW-KIT, MC16-PAC-1-KIT, MC16-PAC-2-KITMC16-PAC-3-KITMC16-PAC-4-KIT
2. Zaktualizowano kartę rozwiązania: Zabezpieczenia w systemie RACS 5

[09/05/2019]
Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key

[29/04/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Wyświetlacze
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla RUD-4

[25/04/2019]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

[11/04/2019]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Strefy alarmowe i integracja z systemami alarmowymi

[08/04/2019]
1. Opublikowano kartę rozwiązania: Rejestracja czasu pracy i obecności w systemie RACS 5
2. Opublikowano notę aplikacyjną: Monitorowanie i zarządzanie wyposażeniem
3. Zaktualizowano instrukcję obsługi: CPR32-NET-BRDPR Master
4. Zaktualizowano opis funkcjonalny dla kontrolerów serii PRxx2

[01/04/2019]
Opublikowano prezentację dotyczącą programu do rejestracji czasu pracy RCP Master 3

[28/03/2019]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Strefy dostępu i obwodowe

[27/03/2019]
Zaktualizowano instrukcję instalacji czytników serii PRTxxLT

[08/03/2019]
1. Opublikowano Webinarium 2/2019
2. Opublikowano instrukcje obsługi: MCT80M-BLE, MCT88M-IO
3. Opublikowano instrukcje instalacji dla terminala MCT80M-BLE
4. Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key
5. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MC16, MCT88M-IO

[01/03/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Konfiguracja zamków RWL w trybie sieciowym
2. Opublikowano Deklaracje Zgodności: MC16-PAC Deklaracja zgodności NO-04-A004-6:2016, PRxx2 Deklaracja zgodności NO-04-A004-6:2016

[05/02/2019]
1. Opublikowano Webinarium 1/2019
2. Zaktualizowano kartę rozwiązania: Integracja systemu RACS 5 z centralami INTEGRA
3. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Strefy alarmowe i integracja z systemami alarmowymi, Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
4. Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key

[30/01/2019]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: czytniki serii PRTxxEM, czytniki serii PRTxxLT, czytniki serii PRTxxMF

[28/01/2019]
Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja z centralami INTEGRA (SATEL)

[25/01/2019]
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla PSD4D

[23/01/2019]
Opublikowano notę aplikacyjną: Pierwsze uruchomienie RCP Master 3

[11/01/2019]
Zaktualizowano instrukcję instalacji dla MCX402-2-KIT

[09/01/2019]
Zaktualizowano instrukcję instalacji dla HRT82MF

[07/01/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Projektowanie i nadruk kart w systemie RACS 5
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Zdalne zarządzanie systemem RACS 5

[27/12/2018]
Zaktualizowano instrukcję instalacji do terminala dostępu MCT88M-IO

[21/12/2018]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Rejestracja i monitorowanie obecności w VISO
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla aplikacji VISO Web

[14/12/2018]
1. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Aktualizacja systemu RACS 5
2. Zaktualizowano deklarację zgodności dla EMKF-1

[13/12/2018]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Typowe scenariusze instalacji kontrolera dostępu MC16-PAC

[12/12/2018]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Zdalne zarządzanie systemem RACS 5
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla RCP Master 3

[05/12/2018]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: MD70, RWH-1

[30/11/2018]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja z zamkami bezprzewodowymi APERIO
2. Opublikowano instrukcję obsługi dla MCX16-AP

[26/11/2018]
1. Opublikowano instrukcję obsługi dla MCT86M-IO-CH-HR
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla MCT82M-IO-HR

[23/11/2018]
1. Opublikowano noty aplikacyjne: Dodatkowe ilościowe limitowanie dostępu, RACS 5 w zastosowaniach hotelowych
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
3. Zaktualizowano instrukcję instalacji kontrolera MC16

[19/11/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key

[16/11/2018]
Opublikowano nową deklarację zgodności EC dla MCT80M

[31/10/2018]
Zaktualizowano instrukcje instalacji dla HRT82MF

[30/10/2018]
Opublikowano instrukcję obsługi dla MCT82M-IO-HR

[25/10/2018]
Opublikowano nową deklarację zgodności PN-EN60839 stopień 3 dla MC16-PAC

[22/10/2018]
Opublikowano karty rozwiązań:
Identyfikacja mobilna w systemie RACS 5
Integracja systemu RACS 5 z systemem wind KONE DCS
Monitorowanie obiegu wyposażenia w systemie RACS 5
Obsługa parkingów w systemie RACS 5
Obsługa pokoju hotelowego w systemie RACS 5
Zabezpieczenia w systemie RACS 5

[16/10/2018]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kart MIFARE w systemie RACS 5

[15/10/2018]
Opublikowano instrukcję instalacji dla MCT86M-IO-CH-HR

[08/10/2018]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCT12M, MCT80M, MCT82M, MCT84M

[04/10/2018]
Zaktualizowano Webinarium 1/2018

[27/09/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla MCT82M-IO-CH

[25/09/2018]
Opublikowano instrukcję instalacji: MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR

[24/09/2018]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla PSD4D
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: HRT82MFHRT82MF-CHHRT82ACHRT82FK

[11/09/2018]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR

[10/09/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla LRT-1

[05/09/2018]
Opublikowano instrukcję instalacji dla RUD-6-LKY

[04/09/2018]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji dla HRT82AC
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla MCX402DR-BRD

[28/08/2018]
1. Zaktualizowano kartę katalogową dla MCT88M-IO
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: HRT82MF, HRT82MF-CH, HRT82AC

[24/08/2018]
1. Opublikowano kartę katalogową dla MC16-IAC
2. Opublikowano wspólną instrukcję instalacji dla czytników PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF 
3. Zaktualizowano instrukcje instalacji: czytniki serii PRTxxLT oraz czytniki serii PRTxxMF
4. Zaktualizowano instrukcje obsługi: czytniki PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF, czytniki serii PRTxxLT, czytniki serii PRTxxMF oraz ME-14-40VA

[14/08/2018]
Opublikowano kartę katalogową dla MCT80M-BLE

[13/08/2018]
1. Opublikowano karty katalogowe: VISO, Roger SVC, MCT80M, MCT86M-IO-CH-HR, MC16-AZC, MC16-HRC, Roger Mobile Key, RACS Point
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key

[27/07/2018]
Opublikowano karty katalogowe: VISO Web, VISO Mobile

[24/07/2018]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCX2DMCX4D

[10/07/2018]
Zaktualizowano instrukcję instalacji kontrolerów serii HRC

[06/07/2018]
1. Opublikowano instrukcję instalacji czytników serii PRTxxEM
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi czytników serii PRTxxEM
3. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Szybki start systemu RACS 5
4. Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji VISO WEB

[04/07/2018]
Opublikowano noty aplikacyjne:
AN028 Kamery LPR i Grupowe limity obecności
AN029 Kontrola dostępu do szafek
AN030 Uniwersalna kontrola dostępu w windach

[02/07/2018]
Opublikowano nowy cennik ważny od 02.07.2018.

[29/06/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji VISO Mobile

[25/06/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi oraz kartę katalogową zamka szafkowego RWL-3

[15/06/2018]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: AN024 Obsługa kart MIFARE w systemie RACS 5
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną: AN022 Wytyczne okablowania urządzeń w systemie RACS 5
3. Zaktualizowano instrukcję obsługi: CPR32-NET-BRDPR Master
4. Zaktualizowano szablon otworowania: RWL-2
5. Zaktualizowano deklarację zgodności EC ekspanderów MCX16

[21/05/2018]
Opublikowano notę aplikacyjną: AN027 Strefy alarmowe i integracja z systemami alarmowymi

[16/05/2018]
Opublikowano deklaracje zgodności z RODO: RACS 4, RACS 5

[15/05/2018]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi: MCT82M, MCT84M
2. Zaktualizowano instrukcję programowania i instalacji dla czytników serii PRTxxEM

[11/05/2018]
Zaktualizowano instrukcje instalacji: PR611, PR621, PR311SE oraz PR-GP-BRD

[20/04/2018]
Opublikowano Webinarium 3/2018

[17/04/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi do programu PR Master

[16/04/2018]
Opublikowano karty katalogowe: MC16-LRC, RWH-1

[13/04/2018]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT82M-IO-CHMCT82M-IO-HR

[12/04/2018]
Opublikowano instrukcję obługi do MCT82M-IO-CH

[10/04/2018]
Zaktualizowano szablony otworowania: RWL-1, RWL-2

[05/04/2018]
1. Opublikowano zalecenia dotyczące konserwacji systemów RACS
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MCT12MMCT82MCT82M-IO-CHMCT82M-IO-HRMCT84
3. Zaktualizowano instrukcje obługi: PR821-CH, ME-1

[30/03/2018]
1. Zaktualizowano karty katalogowe: RWL-1, RWL-2, RWL-3, MCT88M-IO oraz transponderów zbliżeniowych 
2. Opublikowano nowe deklaracje zgodności PN-EN60839 dla zaawansowanych kontrolerów dostępu
3. Zaktualizowano cennik ważny od 25.01.2018

[20/03/2018]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji do terminala dostępu MCT88M-IO
2. Zaktualizowano sekcję Materiały szkoleniowe

[08/03/2018]
Zaktualizowano karty katalogowe: RWL-1, RWL-2, RWL-3

[07/03/2018]
1. Opublikowano instrukcje instalacji: MCT12M, MCT62, MCT68, MCT82, MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR, MCT84
2. Opublikowano karty katalogowe: PDK-3, PDK-4
3. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MCT12E, MCT64, MCT66, MCT88M-IO

[01/03/2018]
1. Opublikowano instrukcję obsługi dla RWL-3
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi: RWL-1, RWL-2
3. Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: PS2D, PS4D, PS8D

[27/02/2018]
Opublikowano instrukcję obsługi dla VISO Web

[23/02/2018]
Zaktualizowano instrukcję obługi dla PR821-CH

[16/02/2018]
Opublikowano kartę katalogową dla ASCD-1
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla ASCD-1

[12/02/2018]
Opublikowano karty katalogowe: ME-1, RUD-6-LKY, MFKF-3

[07/02/2018]
Opublikowano karty katalogowe: PS2D, PS4D, PS8D

[29/01/2018]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: PR311SE, PR611, PR621

[26/01/2018]
Opublikowano karty katalogowe: karta zbliżeniowa MFC-4 oraz karta zbliżeniowa MFC-7

[25/01/2018]
Opublikowano nowy cennik ważny od 25.01.2018.

[22/01/2018]
Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: EMKF-1, karty zbliżeniowe serii EMC, karty zbliżeniowe serii MFC, breloki zbliżeniowe serii MFKF

[17/01/2018]
Opublikowano instrukcję instalacji dla MCT88M-IO
Zaktualizowano notę aplikacyjną: AN017 Praca z bazą danych MS SQL Server

[12/01/2018]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: AN017 Praca z bazą danych MS SQL Server

[09/01/2018]
Opublikowano:
1. Instrukcje instalacji: MCX402-1-KIT i MCX402-2-KIT
2. Instrukcję obsługi dla MCX402DR-BRD
3. Kartę katalogową programu RCP Master 3
Zaktualizowano:
1. Instrukcję programowania i instalacji dla czytników serii PRTxxLT

[15/12/2017]
Opublikowano notę aplikacyjną: AN023 Automatyka budynkowa w systemie RACS 5
Zaktualizowano instrukcję obsługi do LRT-1

[08/12/2017]
1. Opublikowano instrukcję obsługi aplikacji VISO Mobile
2. Zaktualizowano kartę katalogową do MCX402DR-BRD

[06/12/2017]
Opublikowano:
1. Karty katalogowe: EMC-1, EMC-2, EMC-3, EMKF-1, MFC-1, MFC-2, MFKF-2, MCI16-EVK
2. Instrukcję obsługi dla RACS Point

[01/12/2017]
Opublikowano nstrukcję obsługi do RWH-1

[29/11/2017]
Opublikowano:
Notę aplikacyjną: AN022 Wytyczne okablowania urządzeń w systemie RACS 5

[27/11/2017]
Opublikowano:
1. Instrukcję: MCT62E
2. Szablony otworowania: RWL-1, RWL-2 
3. Deklaracje zgodności EC: LRT-1, MCT62E, MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR, MCT88M-IO, MCX2D, MCX4D, MCX16-AP,MCX16-NTMCX16-RS, ME-14-40VA, ME-14-60VA, ME-15, ME-16, ME-17, PS1A-LCK, PS2D, PS4D, PS8D, PSD4D, RUD-6-LKY

[20/11/2017]
Opublikowano:
1. Notę aplikacyjną: AN005 Wymagania programowe i sprzętowe w RACS 5
2. Instrukcje obsługi: PS1A-LCK, RWL-1, RWL-2 

[07/11/2017]
Opublikowano instrukcję obsługi do LRT-1

[30/10/2017]
Zaktualizowano folder RACS 5

[27/10/2017]
Opublikowano instrukcje obsługi: PS2DPSD4DMCX2DMCX4D

[18/10/2017]
Opublikowano karty katalogwe: PS1A-LCK, PSD4D, ME-14-40VA, ME-14-60VA, ME-15, ME-16, ME-17, RWL-1, RWL-2, RWL-3

[12/10/2017]
Opublikowano instrukcję obsługi do ME-12

[11/10/2017]
Opublikowano instrukcje obsługi: ME-15ME-16ME-17PS4DPS8D, RFT1000 w RACS 4, RFT1000 w RACS 5, RFT1000 w innych systemach

[10/10/2017]
1. Opublikowano karty katalogowe dla ekspanderów: MCX2D, MCX4D.
2. Zaktualizowano karty katalogowe ekspanderów MCX102DR-BRD, MCX402DR-BRD, MCX2-BRD

[09/10/2017]
 Opublikowano karty katalogowe dla terminali dostępu: MCT88M-IO, MCT82M-IO-HR, MCT82M-IO-CH, MCT62E, LRT-1

[04/10/2017]
Karty katalogowe zestawów kontroli dostępu dla systemu RACS 5

[02/10/2017]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: PR102DR/PR102DR-BRD, PR402DR, PR611, PR611-VP, PR621, PR311SE i PR311SE-BK, PR612, PR622, PR312EM, PR312EM-BK, PR312MF i PR312MF-BK

[27/09/2017]
Dokumentacja opisująca integrację RACS za pośrednictwem interfejsu API

[11/09/2017]
Instrukcja obsługi obudowy ME-14-40VA

[25/08/2017]
Nota aplikacyjna AN019 Przejście dwukierunkowe (tripod)

[22/08/2017]
Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5: AN007 Telewizja przemysłowa (CCTV) w RACS 5, AN010 Wielofunkcyjne linie wejściowe

[26/06/2017]
Zaktualizowano instrukcję instalacji ekspanderów MCX2 i MCX8

[14/06/2017]
Nota aplikacyjna AN017 Konfiguracja pracy VISO z bazą SQL Server

[25/05/2017]
1. Nota aplikacyjna AN015 Aktualizacja RACS 5.1 do RACS 5.2
2. Instrukcja obsługi MD70

[24/04/2017]
Zaktualizowano instrukcję obsługi zestawu walizkowego PDK-2

[19/04/2017]
Zaktualizowano instrukcję użytkownika programu PR Master

[24/03/2017]
Opublikowano kartę katalogową czytnika administratora RUD-4

[22/03/2017]
Opublikowano Przewodnik po systemie RACS 5 v5.1

[06/03/2017]
Opublikowano folder "Skalowalny system kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5"

[21/12/2016]
Opublikowano instrukcję instalacji MC16-PAC-1-SET

[07/12/2016] 
Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5: AN003 Uprawnienia w systemie RACS 5, AN006 Szybki start systemu RACS 5.

[07/10/2016]
Opublikowano instrukcję obsługi programu RCP Master 3

[06/10/2016]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 - AN004 Konfigurowanie Stref dostępu.

[23/09/2016]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 - AN002 Typowe scenariusze instalacji kontrolera MC16-PAC.

[15/09/2016]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 - AN001 Obsługa dwóch przejść jednostronnych z wykorzystaniem czytników Wiegand.

[01/09/2016]
Opublikowano instrukcję konfiguracji serwera licencji oraz instrukcję odczytu klucza sprzętowego

[18/07/2016]
Opublikowano instrukcje obsługi: ME-8, ME-9, ME-10

[14/07/2016]
Opublikowano nowy cennik ważny od 15.07.2016.

[13/07/2016]
Opublikowano instrukcję obsługi: ekspandera MCX2, ekspandera MCX8, kontrolera dostępu MC16

[31/05/2016]
Opublikowano Rev.B cennika dla systemu RACS 5 oraz instrukcję instalacji ekspanderów serii MCX402DR.

[01/05/2016]
Opublikowano cennik dla systemu RACS 5 obowiązujący od 01.05.2016 do momentu wydania nowego cennika.

[14/03/2016]
Opublikowano nowe wersje instrukcji instalacji kontrolerów dostępu typu PR402DR oraz PR411DR.

[01/03/2016]
Opublikowano nowy cennik obowiązujący od 01.03.2016.

[24/02/2016]
Opublikowano nową wersję instrukcji do programu Patrol Master oraz instrukcję instalacji zestawów PR411DR-SET i PR402DR-SET.

[01/02/2016]
Opublikowano nową wersję instrukcji obsługi kontrolerów dostępu i automatyki hotelowej PR821-CH.

[18/01/2016]
Opublikowano nową wersję instrukcji obsługi centrali systemu kontroli dostępu CPR32-SE.

[17/12/2015]
Opublikowano nowe wersje instrukcji: instalacji kontrolerów dostępu PR411DR/PR411DR-BRD, integracji systemu RACS 4 z telewizją przemysłową (CCTV), do programu PR Master

[11/12/2015]
Opublikowano nowe wersje instrukcji: programowania i instalacji dla czytników serii PRTxxMF, obsługi czytników PRT82MF i PRT84MF

[25/11/2015]
Opublikowano nowy cennik obowiązujący od 25.11.2015.

[06/11/2015]
Zaktualizowano instrukcje zaawansowanych kontrolerów dostępu serii PRxx2.

[20/10/2015]
Opublikowano zaktualizowaną wersję instrukcji obsługi zamka szyfrowego SL2000B / SL2000S1K.

[08/10/2015]
Opublikowano opis funkcjonalny oraz instrukcję programowania standardowych kontrolerów dostępu serii PRxx1.

[02/10/2015]
Opublikowano hiszpańską wersję katalogu produktów 2015

[18/09/2015]
Opublikowano portugalską wersję katalogu produktów 2015

[11/09/2015]
Opublikowano grecką wersję katalogu produktów 2015

[07/09/2015]
Opublikowano:cennik PLN Rev.B oraz rosyjską wersję katalogu produktów 2015

[26/08/2015]
Opublikowano węgierską wersję katalogu produktów 2015

[25/08/2015]
Opublikowano instrukcję hotelowych kontrolerów dostępu HRC102DR/HRC402DR.

[14/08/2015]
Opublikowano instrukcje urządzeń automatyki hotelowej: HRT82MF, HRT82MF-CH, HRT82TS, HRT82FK, HRT82AC.

[14/08/2015]
Opublikowano instrukcje urządzeń automatyki hotelowej.

[10/08/2015]
Opublikowano nowe wersje instrukcji integracji systemu RACS4.

[05/08/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji obsługi centrali systemu kontroli dostępu CPR32-NET.

[24/07/2015]
Opublikowano instrukcje: HRT82MF, HRT82FK.

[21/07/2015]
Opublikowano karty katalogowe: PR821-CH, HRT82MF, HRT82FK, HRT82PB.

[01/07/2015]
Opublikowano słowacką wersję katalogu produktów 2015

[07/07/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji instalacji kontrolerów dostępu typu PR602LCD.

[01/07/2015]
Opublikowano niemiecką wersję katalogu produktów 2015

[22/06/2015]
Opublikowano nowy cennik obowiązujący od 22.06.2015.

[02/06/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR.

[25/05/2015]
Opublikowano cennik integratorski oferty urządzeń automatyki hotelowej do integracji.

[25/05/2015]
Opublikowano nowe wersje instrukcji dla programu RCP Master, Roger Licensing Server, terminala RCP EGTP-1, oraz Roger Mobile Key.

[13/05/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji dla kontrolera dostępu PR602LCD.

[24/04/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji dla programu PR Master.

[15/04/2015]
Opublikowano nowy cennik

[03/03/2015]
Zaktualizowano prezentację systemu rejestracji czasu pracy RCP Master 2.

[10/02/2015]
Opublikowano instrukcję integracji systemu RACS 4
z systemem APERIO firmy ASSA ABLOY.

[30/01/2015]
Opublikowano instrukcję dla czytnika dalekiego zasięgu GP90.

[19/01/2015]

Zaktualizowano instrukcje czytników zbliżeniowych serii PRTxxLT, PRTxxEM, PRTxxMF, Quadrus.

[14/01/2015]
Zaktualizowano cennik

[10/12/2014]
Zaktualizowano instrukcję czytników zbliżeniowych serii PRTxxMF.

[05/12/2014]
Zaktualizowano instrukcję integracji systemu RACS 4 z systemem Integra

[03/11/2014]
Opublikowano instrukcje dla terminala rejestracji czasu pracy EGTP-1

[14/11/2014]
Zaktualizowano prezentację szkoleniową.

[06/11/2014]
Opublikowano instrukcję (RevB) do zegara z wyświetlaczem matrycowym ASCD-1.

[15/10/2014]
Opublikowano nowy cennik 15.10.2014.

[03/09/2014]
Opublikowano duńską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[11/08/2014]
Opublikowano grecką wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[05/08/2014]
Opublikowano francuską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[30/07/2014]
Opublikowano niemiecką wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[15/07/2014]
Opublikowano nową wersję instrukcji (Rev.I) dla programu PR Master.

[11/07/2014]
Opublikowano rosyjską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[25/06/2014]
Opublikowano nową wersję instrukcji (Rev.C) dla obudowy metalowej ME-5.

[17/06/2014]
Opublikowano nową wersję (Rev.B) instrukcji do interfejsu komunikacyjnego RCI-2.

[10/06/2014]
Opublikowano nową wersję (Rev.F) instrukcji dla czytników zbliżeniowych EM 125 kHz serii PRTxxEM.

[26/05/2014]
Opublikowano słowacką wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[07/05/2014]
Opublikowano węgierską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[04/03/2014]
Opublikowano nowe instrukcje dla czytnika linii papilarnych RFT1000: instrukcja obsługi Rev.C, instrukcja integracji Rev.B.

[14/02/2014]
Opublikowano angielską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[07/10/2013]
Opublikowano instrukcje dla: F11 i PR411DR-SET/PR402DR-SET.

[03/10/2013]
Opublikowano polską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[25/07/2013]
Opublikowano niemiecką wersję językową Katalogu Produktów.

[01/02/2013]
Opublikowano francuską wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[11/12/2012]
Opublikowano instrukcje dla: F11, PR102DR/PR102DR-BRD, PR302, PR402DR/PR402DR-BRD, PR402, PR411DR/PR411DR-BRD, PR602LCD, opis funkcjonalny oraz programowanie kontrolerów PRxx1 i PRxx2, instrukcję integracji systemu RACS 4 z telewizją przemysłową (CCTV).

[25/10/2012]
Opublikowano karty szybkiego startu, będące pomocniczym materiałem technicznym.

[02/10/2012]
Opublikowano duńską wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[13/09/2012]
Opublikowano grecką wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[07/09/2012]
Opublikowano rosyjską wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[24/08/2012]
Opublikowano węgierską wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[17/08/2012]
Opublikowano nowy Cennik.

[17/07/2012]
Opublikowano artykuł poświęcony prezenterom wystawowym.

[16/07/2012]
Uruchomiono promocję na czytniki serii PRTxxMF.

[30/11/2011]
Opublikowano nowy Cennik. Zapraszamy do sprawdzenia cen nowych produktów.

[10/10/2011]
Opublikowano hiszpańską wersję językową Katalogu Produktów.

[13/07/2011]
Opublikowano portugalską i słowacką wersję folderu reklamowego systemu rejestracji pracy wartowników Patrol II LCD.
Opublikowano holenderską i słowacką wersję folderu reklamowego zamka elektronicznego na kartę SDC66.

[11/07/2011]
Opublikowano francuską wersję folderu reklamowego systemu rejestracji pracy wartowników Patrol II LCD.

[27/06/2011]
Opublikowano portugalską wersję językową Katalogu Produktów.

[29/04/2011]
Opublikowano Cennik

[14/01/2011]
Opublikowano nową kategorię zasobów do pobrania – karty katalogowe.

[10/01/2011]
Zakres wsparcia technicznego został rozszerzony o możliwość uzyskania zdalnej pomocy technicznej.

[26/11/2010]
Opublikowano duńską wersję językową Katalogu Produktów.

[10/11/2010]
Opublikowano węgierską wersję językową Katalogu Produktów.

[05/11/2010]
Dział Wsparcie został rozszerzony o kategorię wsparcia marketingowego.

[14/10/2010]
Opublikowano folder reklamowy zamka elektronicznego na kartę SDC66.

[29/09/2010]
Opublikowano grecką wersję językową Katalogu Produktów 2010.

[27/09/2010]
Opublikowano rosyjską wersję językową Katalogu Produktów 2010.

[29/07/2010]
Opublikowano nowy Cennik. Zapraszamy do sprawdzenia cen nowych produktów: zamka elektronicznego na kartę SDC66 oraz nowego kontrolera dostępu PR411DR.

[21/07/2010]
Opublikowano dokument opisujący zasady integracji systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV. Aby pobrać dokument kliknij TUTAJ.

[08/06/2010]
Opublikowano słowacką wersję językową Katalogu Produktów 2010.

[14/05/2010]
Opublikowano zaktualizowaną wersję Cennika detalicznego PLN. Cennik ważny od 15.05.2010.

[30/03/2010]
Opublikowano nową instrukcję obsługi dla centrali CPR32-SE v2.0 dla wersji z oprogramowaniem firmowym v2.05.5018 lub wyższym.
Opublikowano instrukcję obsługi dla czytników serii PRTxxLT.

[12/03/2010]
Opublikowano nowy Cennik ROGER PLN 20100315.

[08/12/2009]
Opublikowano sekcję FAQ (ang. Frequently Asked Questions) w dziale Wsparcie.

[20/11/2009]
Opublikowano stronę nowego produktu PRT66MF.

[20/10/2009]
Opublikowano folder Patrol II LCD.

[02/09/2009]
Zaktualizowano instrukcję obsługi interfejsu UT-4 (Polski).

[01/09/2009]
Opublikowano nowy Cennik ROGER PLN 20090901.

[24/08/2009]
Opublikowano instrukcję obsługi czytnika PRT64MF (w polskiej wersji językowej).

[21/08/2009]
Opublikowano instrukcję obsługi czytnika RUD-2 (Polski).
Opublikowano instrukcję obsługi czytnika RUD-2 (Angielski).

[14/08/2009]
Opublikowano instrukcję obsługi (Angielski) rejestratora Patrol II LCD.

[27/07/2009]
Opublikowano instrukcję obsługi (Polski) rejestratora Patrol II LCD.