Aktualności

Najnowsze publikacje

Dokumentacja

Cennik – obowiązujący od 02.07.2018

Oprogramowanie

VISO v.1.4.2.14400
RogerSVC v.1.4.2.14400
RogerVDM v.1.4.2.1588
VISO Mobile v.1.4.2.22

Firmware

MC16 v.4.2.317
MCT12E, MCT12E-BK, MCT12E-IO, MCT12E-BK-IO v.1.0.4.259
MCT64E-IO v.1.0.4.259 
MCT66E-IO 
v.1.0.4.259
MCX102DR 
v.1.0.4.259 
MCX402DR 
v.1.0.4.259

Dokumentacja

[24/09/2018]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla PSD4D
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: HRT82MFHRT82MF-CHHRT82ACHRT82FK

[11/09/2018]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR

Firmware

[24/09/2018]
MCT12M, MCT12M-BK v.2.1.18.210
MCT12M-IO, MCT12M-BK-IO v.1.1.18.210
MCT62E v.1.1.18.210
MCT82M, MCT82M-BK, MCT82M-IO, MCT82M-BK-IO v.1.1.18.210
MCT84M, MCT84M-BK v.1.1.18.210

[29/06/2018]
MC16 v.4.2.317
MCT12E, MCT12E-BK, MCT12E-IO, MCT12E-BK-IO v.1.0.4.259
MCT64E-IO v.1.0.4.259 
MCT66E-IO 
v.1.0.4.259
MCX102DR 
v.1.0.4.259 
MCX402DR 
v.1.0.4.259