System bezprzewodowy RACS 5 AIR

W skład systemu RACS 5 AIR wchodzą urządzenia, z którymi komunikacja odbywa się na drodze bezprzewodowej. Urządzenia te są dołączone do kontrolera dostępu MC16 za pośrednictwem koncentratora i mogą być wykorzystane na identycznych zasadach, co urządzenia przewodowe. Urządzenia systemu bezprzewodowego współpracują z kartami zbliżeniowymi standardu MIFARE. Kontroler dostępu może jednocześnie obsługiwać urządzenia przewodowe oraz bezprzewodowe.