Aktualności

Najnowsze publikacje

Nowości

[18/09/2017]
Zaktualizowano sekcję Nowości w ofercie

[04/09/2017]
Opublikowano cenniki obowiązujące od 04.09.2017

Oprogramowanie

[13/07/2017]
RogerVDM v.1.2.4.1211

[09/05/2017]
VISO v.1.2.2.11211
RogerSVC v.1.2.2.11211
RogerVDM v.1.2.4.1200

Dokumentacja

[12/10/2017]
Opublikowano instrukcję obsługi do ME-12

[11/10/2017]
Opublikowano instrukcje obsługi do:

Firmware

[11/10/2017]
RFT1000 v.1.3.2.94

[29/09/2017]
MCT12E, MCT12E-BK, MCT12E-IO, MCT12E-IOBK v.1.0.2.255
MCT64E-IO v.1.0.2.255
MCT66E-IO v.1.0.2.255
MCT68ME-IO v.1.0.2.255
MCX102DR v.1.0.2.255
MCX402DR v.1.0.2.255
Firmware v.1.0.2.255 aktualizujący urządzenia RACS 4 do RACS 5